Glömt ditt lösenord?
Ansök om skollicens

Välkommen

För att underlätta planering, genomförande och uppföljning av elevens APL har Handelsrådet tagit fram en digital loggbok. Alla elever, lärare och handledare som gör eller jobbar med APL kan, oavsett vilken modell man följer, använda loggboken.

 

Loggboken fungerar lika bra på datorn som på din iOS eller Android.

 

Om loggboken

Loggboken är pedagogiskt upplagd och enkel att fylla i.

Minst en gång per vecka fyller eleven i sin dagbok: vilka moment och uppgifter han eller hon har gjort och hur länge.

 

Efter veckan utvärderar eleven sin insats och meddelar handledaren att veckan är ifylld. Handledaren går igenom veckan tillsammans med eleven, utvärderar prestationen och lämnar en kommentar till läraren. När handledaren signerar veckan får läraren ett kvitto att man uppfyllt veckans mål och att en APL-vecka är genomförd, genomgången och godkänd.

 

Utvärderingarna ligger till grund för, och underlättar, betygsättning. (Lärare och elever ansvarar för säkerhetskopiera loggböckerna. Det gör de enklast genom att exportera dem som PDF).

 

Steg-för-steg (en APL-vecka)

 

Uppstart av ny APL-Vecka

Elev fyller tillsammans med lärare och handledare i veckans mål.

 

Dagbok

Elev fyller i dagbok med moment, tider och kommentarer.

 

Veckoutvärdering, elev

Elev utvärderar sin vecka och meddelar sin handledare om att veckan är ifylld.

 

Veckoutvärdering, handledare

Handledare går igenom veckan med elev och utvärderar elevens prestationer, lämnar kommentar till lärare samt signerar veckan.

 

Lärarsignatur

Lärare blir informerad av handledare/elev om att en APL-Vecka är ifylld. Lärare signerar veckan.

 

Exportera vecka
Kom ihåg att exportera varje APL-vecka som PDF.

Handelsrådet ansvarar inte för att lagra eller spara genomförda veckor.